Divácka cena Slnko v sieti

Kliknutím na názov filmu si môžete prečítať jeho krátky obsah.

Prosíme, označte jeden hraný, alebo jeden dokumentárny film!

Vyplnením anketového formuláru dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. v rozsahu uvedenom vo formulári pre účely oznámenia a prevzatia výhry. Súhlas je udelený na dobu určitú a to do 7.4.2017, následne budú všetky osobné údaje zlikvidované. Zapojením sa do ankety vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami ankety podľa tohto štatútu.

Traja víťazní účastníci ankety budú vyžrebovaní 1. 4. 2017. Každý z nich získa DVD kolekciu slovenských filmov a dva lístky na odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutoční 7. 4. 2017 o 20:25 v Starej tržnici v Bratislave.

Štatút