Divácka cena Slnko v sieti

Na základe štatútu ankety Divácka cena Slnko v sieti v sobotu 1.4.2017 o 9,00 hod v priestoroch kancelárie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie na Grösslingovej ulici v Bratislave prebehlo vyhodnotenie súťaže a vyžrebovanie troch výhercov.

Členovia prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Martin Šulík - prezident, Marek Leščák - viceprezident a Peter Dubecký vyžrebovali elektronickým spôsobom troch výhercov

    Miroslav Frey, Bratislava
    Veronika Kohútová, Zemianske Kostolany
    Pavla Hlavinková, Trnava

Výhercov o mechanizme odovzdania cien bude SFTA informovať 3.4.2017.

Divácka Cena ankety Slnko v sieti bude odovzdaná tvorcom víťazného filmu v priamom prenose 7.4.2017 o 20,25 hod na programovej službe Jednotka.

Všetkým účastníkom Diváckej ankety Slnko v sieti ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v kine.