Adresa sídla:
SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Kancelária SFTA: 
Silvia Dydňanská
výkonný sekretár SFTA
tel.: +421 948 052 800
e-mail: sfta@sfta.sk

Mirka Grimaldi
viceprezidentka SFTA 
výkonná producentka Slnko v sieti
tel.: +421 908 100 524
e-mail: mirka.grimaldi@gmail.com


Wanda Adamík Hrycová
prezidentka SFTA