Audiovizuálny fond

Účasť slovenskej kinematografie na Európskej filmovej cene finančne podporil Audiovizuálny fond.

Udeľovanie EURÓPSKYCH FILMOVÝCH CIEN je vyvrcholením rozmanitých aktivít (konferencie, semináre, workshopy ap.) Európskej filmovej akadémie (EFA). Ceny udeľuje akadémia, ktorej prezidentom je Wim Wenders, každoročne; slávnostný ceremoniál sa koná každý druhý rok v Berlíne, inak v mestách, ktoré ponúknu EFA partnerstvo.

SFTA je od roku 2007 súčasťou siete európskych filmových akadémií (FAN – Film Academies´ Network), ktorá je koordinovaná Európskou filmovou akadémiou. Členmi FAN sú okrem Európskej filmovej akadémie a SFTA akadémie (kliknutím na názov akadémie sa dostanete na bližšie informácie o danej akadémii):

 

European Film Academy
Kurfürstendamm 225
10719 Berlin
www.europeanfilmacademy.org

Prehľad slovenských členov Európskej filmovej akadémie nájdete tu (vo vyhľadávači treba zadať krajinu).

Aktuálne

Na Európsku filmovú cenu 2016 prihlásila Slovenská filmová a televízna akadémia: 

  • hraný film Eva Nová režiséra Marka Škopa
  • dokument Farby piesku režiséra Ladislava Kaboša.