Týždeň slovenského filmu

Pocta: Juraj Jakubisko a Igor Luther

Déšť
Československo, 1965, 35 mm, čb., 31′, slov. a čes., MP 12, dokumentárny

réžia: Juraj Jakubisko
scenár: Juraj Jakubisko, Jaroslav Učeň
kamera: Igor Luther
hrajú: Jana Ledecká, Jana Stehnová, Jiří Stehno, E. Zdvíhalová, Karel Meister ml.

Dest_009.jpg

Neľahký osud mladého dievčaťa, ktoré po traumatizujúcich zážitkoch hľadá sebarealizáciu v písaní veršov a ich prednášaní v pražskej Viole.

K2 8. 4. - 16:00