Týždeň slovenského filmu

Pocta: Juraj Jakubisko a Igor Luther

Mlčení
Československo, 1963, 35 mm, čb., 22′, čes., MP 12, hraný

réžia: Juraj Jakubisko
scenár: Juraj Jakubisko
kamera: Ivan Šlapeta
hrajú: Vladimír Klemens, Miroslav Nohýnek, Ivo Pondělíček, Jindra Rathová

Mlcanie_011.jpg

Protest proti skostnateným normám v prijímaní a hodnotení kultúry. Tragédia hudobníka, ktorý žije v ilúzii, že svoje najväčšie dielo ešte len vytvorí.

K2 8. 4. - 16:00