Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

Úprava audiovizuálneho diela v novom autorskom zákone
diskusia

Kino Lumière, K2 
14. 4., 13:00 - 16:00 

IMG_9393.jpg


Panelová diskusia o úprave audiovizuálneho diela v novom autorskom zákone

LITA je občianskym združením autorov, ktoré zastupuje vyše 2200 autorov z rôznych oblastí tvorby – audiovízie, literatúry, divadla a výtvarného umenia. Slovenským tvorcom pomáha zorientovať sa v oblasti autorského práva, uplatňuje a spravuje ich práva.

Slovenský film a predovšetkým jeho tvorcovia, či už sú to scenáristi, režiséri, autori dialógov, ale aj autori literárnych predlôh nie sú LITE ľahostajní, zaujíma ju postavenie autora v spoločnosti a kreatívnom priemysle a snaží sa o jeho zlepšenie. Pre audiovizuálnych autorov sa snaží zabezpečiť predovšetkým zlepšenie ich ekonomického postavenia podieľaním sa na ďalšom využití diela – neodňateľné právo na odmenu predovšetkým pri sekundárnych použitiach, zlepšenie vyjednávacích pozícií pri uzatváraní zmlúv a ďalšie.

Na podnety z radov samotných autorov, ktorí väčšinou nie sú dostatočne zorientovaní v autorskoprávnej problematike, menej poznajú svoje práva upravené v autorskom zákone a preto sa menej kvalifikovane môžu rozhodovať pri uzatváraní zmlúv, pripravujeme v spolupráci so SFTA diskusie, kde otvárame práve tieto citlivé a málo komunikované témy.

Cieľom diskusií je v rámci zvyšovania autorskoprávneho vedomia predstaviť súčasnú právnu úpravu, ale aj pomenovať fenomény, typické pre slovenský audiovizuálny priestor a problémy, s ktorými sa autori stretávajú v praxi.

Panelová diskusia o postavení audiovizuálnych tvorcov, ktorú sme v spolupráci so SFTA zorganizovali v rámci minulého ročníka prehliadky Týždeň slovenského filmu, a ohlasy na ňu potvrdili, že tieto témy majú pre filmársku obec význam a opodstatnenie.